Handelsbetingelser

MEREDIN A/S
Bredgade 48
4400 Kalundborg
cvr 73730511

Alder

Der udleveres/overdrages intet konsumfyrværkeri til personer under 18 år.
Der udleveres/overdrages intet helårsfyrværkeri til personer under 15 år.

Betaling

Krudtvognen modtager online betalinger med; Visa, Mastercard,  Visa Electron, Maestro.

Betaling vil blive trukket på din konto, ved afhentning af varerne i butikken. Der gøres venligst opmærksomt på, at de bestilte varer kan først afhentes når fyrværkerisalget åbnes i butikkerne. 

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Krudtvognen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Krudtvognen egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Afhentning

Din ordre vil være klar til afhentning 1 time efter bestilling i butikkernes almindelige åbningstid.

Afhentningen sker ved valgte butik i forbindelse med checkout i bestillingen. 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder kunden selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail krudtvognen@meredin.comhvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Krudtvognen at vurdere varens stand.

Reklamation

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Krudtvognen i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer ikke fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Krudtvognen dækker ikke returneringsomkostningerne.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

MEREDIN A/S
Bredgade 48
4400 Kalundborg
cvr 73730511

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til Krudtvognen , CVR:73730511:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

___________________________________________________

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og tryg, når vi behandler dine personoplysninger.
Nedenfor finder du derfor informationer om, til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag vi
indsamler og anvender dine personoplysninger, vores sikkerhedsforanstaltninger og dine
rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

1. Hvem er vi?
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Krudtvognen indsamler og behandler personoplysninger om
dig.
Krudtvognen, Bredgade 48, 4400 Kalundborg er dataansvarlige for dine
afgivne personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid
kontakte os her:
Telefonnummer: 59 51 00 51
E-mail: krudtvognen@meredin.com

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?
Når du besøger vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig, herunder fx
hvilken type browser du bruger, søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke sider du besøger, din
IP-adresse og informationer om din computer.
Indsamling af oplysninger på hjemmesiden sker ved brug af cookies. Du kan læse mere i vores
cookiepolitik, hvor du kan læse mere om de cookies, vi anvender, og hvordan du tilbagekalder dit
samtykke.
Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen og funktionen af hjemmesiden, og at
foretage målrettet markedsføring via sociale medier (fx Facebook) og søgetjenester (fx Google).
Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til, at vi må placere cookies, jf.
persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og, at behandlingen er nødvendig for at vi kan varetage
vores interesser i løbende forbedring af hjemmesiden og vise dig relevante tilbud, jf.
persondataforordningens art. 6, stk. 1. litra f.
Krudtvognen.dk
Når du køber et produkt i vores webshop
Når du køber et produkt i vores webshop eller kommunikerer med os i den forbindelse, indsamler vi
almindelige personoplysninger om dig, herunder fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer,
betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret og
leveringsønsker.
Formålet med vores behandling er, at vi skal levere de bestilte produkter og i øvrigt opfylde vores
aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder i forbindelse med returnering og
reklamation. Herudover behandler vi dine personoplysninger for at kunne overholde lovkrav til
bogføring og regnskab.
Retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for at efterleve en aftale med dig,
jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, at behandlingen er nødvendig for at overholde en
retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og at behandlingen er nødvendig for
at forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt, og vi gør altid en stor indsats
for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende personlovgivning. Vi udleverer alle ordrer i vores
butikker og i den forbindelse, opbevarer vi lister med ordrenummer knyttet til dine almindelige
personoplysninger.

4. Sletning af persondata
Personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med køb produkter i vores webshop bliver som
udgangspunkt slettet, 5 år efter indsamlingen, medmindre vi har et legitimt formål med at behandle
personoplysningerne i længere tid, herunder fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan efterleve en retlig forpligtelse.

5. Sikkerhedsforanstaltninger
Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler
Krudtvognen.dk
dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.
For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der
kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især
opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination,
identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå
tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.
For at undgå tab af personoplysninger, foretager vi løbende backup af vores systemer,
ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er
nødvendigt.
Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi
underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er
muligt.

6. Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.
Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.
Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til
opbevaring.
Ret til indsigelse
Krudtvognen.dk
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter
persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.
Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på ovennævnte
kontaktoplysninger.
Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde
en løsning.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

8. Forbehold for ændringer
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores
privatlivspolitik